Referat frå årsmøte til Brandal Vel

Her finn du referat frå årsmøte til Brandal Vel tysdag 26. april 2016.

Årsmøteprotokoll Brandal Vel