Årsmøte Brandal Vel

Onsdag 26. april kl 19.00 på Pakkhuset.
Vanlege årsmøtesaker.

Saker som skal handsamast på årsmøte må vere styret i hende innan fredag 21. april anten pr epost post@brandalinfo.no eller i postkassa til leiar, Øvstevegen 21.

Styret