Redningsbøya vår har kome til rette!

Redningsbøya vår på Kvitneset har kome til rette!

Takk til den som har levert redningsbøya tilbake. Sjølv om vi helst hadde sett at vi slapp meirarbeidet med å leite etter bøya og montere den igjen, er det viktigaste at den er heil og på plass igjen!

Mvh Annika Brandal
leiar, Brandal Vel