Årsmøte i Brandal Vel

Det vert årsmøte i Brandal Vel onsdag 11. april kl 20.00 på Pakkhuset.

Vanlege årsmøtesaker.
Saker som skal handsamast på årsmøte må meldast til styret innan 31. mars.