Årsmøte Brandal Grendehus

Årsmøte 2018

Stad: Brandal grendehus
Tid: Onsdag 25. april 2018 kl. 1800

Førebels sakliste

  1. Val av ordstyrar
  2. Val av referent
  3. Val av to til å skrive under referatet
  4. Godkjenning av innkalling
  5. Godkjenning av sakliste
  6. Årsmelding
  7. Rekneskap
  8. Val
  9. Omlegging av skifertak
  10. Skifting av vindauge

Framlegg til årsmøtesak må meldast til leiar innan 18. april 2018.
Endeleg sakliste vil vere klar 3 dagar før årsmøtet.

Styret for Brandal grendehus
Peter Andreas Brandal
– leiar –