Songarstemne i Brandal og Hareid

Førstkomande helg arrangerer Brandalskoret songarstemne i Brandal og Hareid. Her finn du program og programhefte. Vi ynskjer Brandalskoret og alle tilreisande lukke ti lmed arrangementet.

Programhefte songarstemne (pdf)