Kaptein Ishav er tilbake!

Etter eit par år der Kaptein Ishav har vore fast i isen, er han no endeleg tilbake og klar for familieshow på Ishavsmuseet søndag 2. september kl. 15.00.

Billett born kr. 30,- vaksne kr. 50,- (inkluderer også inngang i museet og om bord i Polarstar)

Ishavsskuta Polarstar fyller 70 år, og jubileet vert feira ved Ishavsmuseet under Brandalsdagane 2018.

Programmet for fredag og laurdag fer lagt ut tidlegare, og du finn det i lenka HER.

Søndag 2. sepmber – familiesøndag
11.00-17.00 Polarstar og Ishavsmuseet ope
12.00 Ymse aktivitetar for born
13.00-17.00 Søndagsmiddag i museet
15.00 Familieshow med Kaptein Ishav. Billett born kr. 30,- vaksne kr. 50,- (inkluderer også inngang i museet og om bord i Polarstar)