Årsmøte i Brandal grendehus

Tid: Tysdag 25. mai 2021 kl. 1800
Stad: Brandal grendehus

Førebels sakliste:

  1. Velje ordstyrar.
  2. Velje referent.
  3. Velje to underskrivarar av referatet.
  4. Godkjenne innkallinga.
  5. Godkjenne saklista.
  6. Årsmelding.
  7. Rekneskap avslutta pr. 31. desember.
  8. Val.

Endeleg sakliste vil vere tilgjengeleg seinast tre dagar før årsmøtet.

Framlegg til saker må vere leiaren i hende seinast 18. mai 2021.

For styret i Brandal grendehus
Sigurd Eliassen
skrivar –