Idrettsaktivitetar i gymsalen

Brandal IL arrangerer fleire idrettsaktivitetar i gymsalen i Brandal. Sirkeltrening (tysdagar) og Killer Cardio (laurdagar) har ikkje tatt juleferie. Dei fortsetter framover mot jul og i juleveka. Dette er trening som passar alle, uansett kvar du er på formkurva. Det er ingen grunn til å vente til januar med å …

Juleavslutning med barnetrimmen

  Torsdag 12. desember vert siste barnetrim før jul. Vi ønsker alle barn velkomne, og det ville vere kjekt om så mange som mulig stiller i nissedrakt på denne treninga. Barnetrimmen startar opp på nyåret med første trening torsdag 8. januar, same stad og tid (17.30-18.30). Merk at alle born …

Minner om barnetrim!

Brandal IL har starta opp barnetrim i gymsalen. Her er det trim og moro for born i alderen 2 til 6 år, kvar torsdag kl 17.30-18.30. Instruktør er Ragnhild Vatnehol. Alle born, uansett krins, er velkomne!

Høyringsuttale frå Brandal IL

Brandal IL har sendt fylgjande høyringsuttale til Hareid kommune i høve søknad om dispensasjon frå kommuneplanen for plassering av anlegg for oppdrettslaks. Vedrørande SalMar Organic AS sin søknad om dispensasjon frå kommuneplan, sak 2013/638. Styret i Brandal Idrettslag støttar opp under merknadane Brandal Vel har kome med i høve SalMar …

Nytt frå Brandal IL

Onsdag 9. mai hadde det nye styret i Brandal IL sitt første styremøte. Styret for det komande året er; leiar Kari Britt Løset, nestleiar Yvonne Røyset, sekretær Knut Olav Naustenget, kasserer Odd Arild Brandal, styremedlem Jørn Kleppe og varamedlemmar Sindre Moltu Riisøen og  Vendel Snipsøyr. Det første styret har tatt …