Høyringsuttale frå Brandal IL

Brandal IL har sendt fylgjande høyringsuttale til Hareid kommune i høve søknad om dispensasjon frå kommuneplanen for plassering av anlegg for oppdrettslaks. Vedrørande SalMar Organic AS sin søknad om dispensasjon frå kommuneplan, sak 2013/638. Styret i Brandal Idrettslag støttar opp under merknadane Brandal Vel har kome med i høve SalMar …

Høyringsuttale til Hareid kommune

Fylgjande uttale er sendt frå Brandal Vel til Hareid kommune i anledning søknad om dispensasjon frå kommuneplanen for plassering av anlegg for oppdrettslaks.   Hareid KommuneRådhusplassen 56060 Hareid Saksreferanse: 2013/638 Brandal Vel sine kommentarar til Salmar sin søknad om dispensasjon frå kommuneplanen for plassering av marint akvakulturanlegg i Brandal. På …

Kronprinsparbesøk torsdag 24. mai

Kronprins Haakon og Kronprinsesse Mette-Marit (Foto: Sølve Sundsbø / Det kongelige hoff). Torsdag 24. mai vitjar Kronprinsparet Brandal i samband med sitt fylkesbesøk til Møre og Romsdal og besøk i Hareid kommune. Vi håper sjølvsagt at mange vil møte opp ved Ishavsmuseet for å helse på dei konglege! Dei kjem …