Brandal Vel

Det er Brandal Velforening som står bak nettsida www.brandalinfo.no, men alle med tilknyting i Brandal kan nytte sida til informasjon, anten det gjeld arrangement, faste aktivitetar, bilder frå bygda eller anna. Send gjerne over tekst og bilder til post@brandalinfo.no eller kontakt ein av oss i styret. Vi blir glade for …

Årsmelding Brandal Vel 2013

Brandal Vel holdt årsmøte onsdag 23. april. Referat kjem med det første. Her er årsmeldinga, både i tekstformat, og den kan lastast ned her (link kjem). Den vert også levert i postkassene med det første.   Vi kan sjå tilbake på eit aktivt år, med Brandalsdagane som det folk truleg …

Årsmøte i Brandal Vel

Det vert årsmøte i Brandal Vel onsdag 23. april kl 20.00 på Pakkhuset. Vanleg årsmøtesaker. Saker som skal handsamast på årsmøtet må vere styret i hende seinast ei veke før årsmøtet, onsdag 16. april.Styret kan kontaktast på epost; post@brandalinfo.no eller mobil 408 409 00 (leiar).

Høyringsuttale til Hareid kommune

Fylgjande uttale er sendt frå Brandal Vel til Hareid kommune i anledning søknad om dispensasjon frå kommuneplanen for plassering av anlegg for oppdrettslaks.   Hareid KommuneRådhusplassen 56060 Hareid Saksreferanse: 2013/638 Brandal Vel sine kommentarar til Salmar sin søknad om dispensasjon frå kommuneplanen for plassering av marint akvakulturanlegg i Brandal. På …

Førjuls-søndag på Ishavsmuseet.

Søndag 2. desember vert det førjuls-søndag på Ishavsmuseet. Denne dagen markerer Ishavsmuseet avslutninga på jubileet «Aarvak 100 år». Ishavsmuseet har lagt bak seg eit jubelår med nye besøksrekordar og eit svært vellukka jubileum for ishavsskuta Aarvak. Markeringa av 100 åringen har føregått gjennom heile året med ulike arrangement der hovudfeiringa …