Loppemarked under Brandalsdagane

I samband med Brandalsdagane vert det loppemarked på Grendehuset.
Inntekta frå loppemarkedet går til kaiprosjekt ved Pakkhuset og skifte av tak ved Brandal Grendehus.
Fredag 31.08 kl. 17.00-19.30
Innlevering av […]