Høyringsuttale frå Brandal IL

Brandal IL har sendt fylgjande høyringsuttale til Hareid kommune i høve søknad om dispensasjon frå kommuneplanen for plassering av anlegg for oppdrettslaks. Vedrørande SalMar Organic AS sin søknad om dispensasjon frå kommuneplan, sak 2013/638. Styret i Brandal Idrettslag støttar opp under merknadane Brandal Vel har kome med i høve SalMar …

Høyringsuttale til Hareid kommune

Fylgjande uttale er sendt frå Brandal Vel til Hareid kommune i anledning søknad om dispensasjon frå kommuneplanen for plassering av anlegg for oppdrettslaks.   Hareid KommuneRådhusplassen 56060 Hareid Saksreferanse: 2013/638 Brandal Vel sine kommentarar til Salmar sin søknad om dispensasjon frå kommuneplanen for plassering av marint akvakulturanlegg i Brandal. På …

Dugnad på Kvitneset

Brandal Vel inviterer til dugnad på Kvitneset tysdag 10. juli kl 18.00. Foto: Andre Rovde Det vert blant anna rydding, klipping av gras rundt sandkassa, flytting av bru og planlegging av vidare arbeid. Om nokon har bensindreven kantklippar vi anten kan låne eller dei kan stille med, ta kontakt med …