Lag og organisasjonar

Brandal grendehus
Leiar: Peter Andreas Brandal
Tlf: 99004937
Epost: peter.brandal@gmail.com
Heimeside: Brandal grendehus
Postadresse: c/o Peter Andreas Brandal, Skarbakken 21, 6062 Brandal

Brandal Båtlag
Leiar: Odd Arild Brandal
Tlf: 91523919
Epost: odd.arild@tussa.com
Heimeside: Brandal Båtlag
Postadresse: c/o Odd Arild Brandal 6062 Brandal

Brandal Friskule
Rektor: Olaug Pareliussen Brandal
Tlf:
Epost:
Blogg: brandalfriskule.blogg.no
Postadresse: Brandal Friskule, 6062 Brandal

Brandal Idrettslag
Leiar: Erlend Kvalsvik
Tlf: 95890124
Epost: erlend@visto.no
Heimeside: https://www.facebook.com/brandalil
Postadresse: c/o Erlend Kvalsvik, Bakkvegen 8, 6062 Brandal

Brandal Velforeining
Leiar: Annika Brandal
Tlf: 40840900
Epost: post@brandalinfo.no
Heimeside: www.brandalinfo.no
Styret i Brandal Vel
Registrering i Brønnøysundregisteret
Postadresse: c/o Annika Brandal, Øvstevegen 21, 6062 Brandal

Brandalskoret
Dirigent:
Leiar:
Tlf:

Ishavsmusèet Aarvak
Leiar: Webjørn Landmark
Tlf: 70092004
Epost: post@ishavsmuseet.no
Heimeside: www.ishavsmuseet.no
Postadresse: 6062 Brandal

Ishavsmusèets Venneforening
Leiar: Sven-Aslak Veiseth
Tlf:
Epost:
Heimeside: www.ishavsvenner.net
Postadresse: c/o Ishavsmusèet Aarvak 6062 Brandal

Pakkhuset
Leiar: Bitta Brandal/Åshild Brandal Berge (utleige)
Tlf: 91612619/90104086
Epost:
Heimeside: www.brandalinfo.no/pakkhuset/
Postadresse: