Songarstemne i Brandal og Hareid

Førstkomande helg arrangerer Brandalskoret songarstemne i Brandal og Hareid. Her finn du program og programhefte. Vi ynskjer Brandalskoret og alle tilreisande lukke ti lmed arrangementet.
Programhefte songarstemne (pdf)

17. mai i Brandal

08.00 Salutt og flaggheising
10.15 Oppstilling til toget
10.30 Borgartog
12.00 Apell ved Bernt Brandal
12.00-16.00 Kiosk, matsal, skytebane og leikar. Det vert også fantetog i løpet av dagen.
13.00-17.00 17. mai-buffet og […]

Polarkveld på Ishavsmuseet

Fredag 20. april kl 19.00
Fangst og ferie på 80 grader nord.
Marit Karlsen Brandal kjem til Ishavsmuseet fredag 20. april med foredrag og bildar frå eit år på Gråhuken.
Marit […]

Årsmøte Brandal Grendehus

Årsmøte 2018
Stad: Brandal grendehus
Tid: Onsdag 25. april 2018 kl. 1800

Førebels sakliste

Val av ordstyrar
Val av referent
Val av to til å skrive under referatet
Godkjenning av innkalling
Godkjenning av sakliste
Årsmelding
Rekneskap
Val
Omlegging av skifertak
Skifting […]

Ny dato for årsmøte – Brandal Vel

Årsmøtet til Brandal Vel er utsatt til måndag 23. april kl 20.00 på Pakkhuset.
Førebels sakliste

Godkjenning av innkalling
Godkjenning av sakliste
Årsmelding 2017
Rekneskap 2017
Val
Kontigent 2018

Annika Brandal
leiar

Ei gladmelding – 573.000 til Brandal grendehus

16.03.2018 gjorde Kulturminnefondet følgjande vedtak:
«Brandal grendehus gis tilsagn om tilskudd inntil kr 573 000 til prosjektet Brandal grendehus,
skifertak.»
Kulturminnefondet si vurdering av prosjektet:
«Den tidligere skolebygningen som i dag fungerer […]